top of page
bgImage

Realizētie projekti

Varakļānu pamatskolas sporta zāle

Varakļānu vidusskolas sporta zāle-Jaunatnes ielā 2, Varakļāni.
Būvdarbu izpildes laiks: 2006. gada oktobris–2007. gada augusts.

Būvdarbu apjomi: 561 719 lati.
Pasūtītājs: Varakļānu pilsētas dome.

Bērnu nams–patversme, Istalsna

Bērnu nama–patversmes rekonstrukcija Istalsnā, Ludzas rajons.

Būvdarbu izpildes laiks: 2007. gada jūlijs–2008. gada jūlijs.

Būvdarbu apjomi: 780 355 lati.
Pasūtītājs: Ludzas rajona padome.

Gaigalavas pamatskola, Rēzeknes rajons

Gaigalavas pamatskolas rekonstrukcija, Gaigalava, Rēzeknes rajons.
Būvdarbu izpildes laiks: 2006. gada augusts–decembris.

Būvdarbu apjomi: 95 481 lati.
Pasūtītājs: Gaigalavas pagasta padome.

"Maxima X" supermarkets, Ludza

Tirzniecības centrs "Maxima" Ludzā, Latgales iela 61 un 18. Novembra iela 6, 8.
Būvdarbu izpildes laiks: 2007. gada jūlijs–decembris.

Būvdarbu apjomi: 937 229 lati.
Pasūtītājs: SIA "Maxima Latvija".

Katoļu vidusskola, Rēzekne

Katoļu pamatskolas ēkas piebūve Rēzekne, Latgales ielā 82 (3 posmi).
Būvdarbu izpildes laiks: 2005. gada novembris–2008. gada jūlijs.

Būvdarbu apjomi: 507 144 lati.
Pasūtītājs: Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze.

Administratīvā ēka un kafejnīca Rēzeknē

Administratīvā ēka un kafejnīca Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88.
Būvdarbu izpildes laiks: 2006. gada oktobris–2008. gada jūlijs.

Būvdarbu apjomi: 675 000 lati.
Pasūtītājs: SIA "B&B Struktūra".

Tirzniecības centrs "Džetta", Rēzekne

Tirzniecības centrs "Džetta" Rēzeknē, Dārzu ielā 14a.
Būvdarbu izpildes laiks: 2003. gada marts–decembris.

Būvdarbu apjomi: 117 830 lati.
Pasūtītājs: SIA "Romans F", Pūpolu ielā 9, Rēzeknē.

Tirzniecības centrs "Elfi" Rēzeknē, Dārzu ielā 14.
Būvdarbu izpildes laiks: 2004. gada jūlijs–2005. gada februāris.

Būvdarbu apjomi: 134 523 lati.
Pasūtītājs: SIA "Romans F", Pūpolu ielā 9, Rēzeknē.

Tirzniecības centrs "Elfi", Rēzekne

Izglītības pārvaldes piebūve, Rēzekne

Izglītības pārvaldes piebūve Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 91.
Būvdarbu izpildes laiks: 2006. gada decembris–2007. gada maijs.

Būvdarbu apjomi: 127 799 lati.
Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde.

DUS "Lukoil", 

Rēzekne

DUS "Lukoil", Rēzekne, Daugavpils ielā 7.
Būvdarbu izpildes laiks: 1999. gads.
Būvdarbu apjomi: 102 352 lati.
Pasūtītājs: "Lukoil Baltija".

"Supernetto" supermarkets, Rēzekne

"Supernetto"mārkets Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 146.
Būvdarbu izpildes laiks: 2003. gada februāris–jūlijs.

Būvdarbu apjomi: 156 401 lati.
Pasūtītājs: SIA "LATA" Meža ceļš 2, Ceru pagasts, Jelgavas rajons.

Supermarkets "Maxima X", Rēzekne

Tirzniecības centrs "Maxima" Rēzeknē, Maskavas ielā 16.
Būvdarbu izpildes laiks: 2005. gada maijs–septembris.

Būvdarbu apjomi: 221 218 lati.
Pasūtītājs: SIA "Sami S".

Ātrās palīdzības stacijas rekonstrukcija, Rēzekne

Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas rekonstrukcija Rēzeknē, Raiņa ielā 8.
Būvdarbu izpildes laiks: 2007. gada maijs–septembris.

Būvdarbu apjomi: 142 251 lati.
Pasūtītājs: SIA "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija".

bottom of page